Rezervoari

Rezervoari

Rezervoari za kondenzat

Rezervoari za kondenzat

Rezervoar kondenzata je horizontalni cilindrični sud, izrađen od čeličnog lima sa plitkim dancima, rezervoar je snabdeven revizionim otvorom za kontrolu...

Rezervoar za goriva

Rezervoar za goriva

Rezervoar se koristi za skladištenje tečnog goriva, raznih mineralnih tečnosti i drugih tečnosti sa sličnim osobinama, sem mazuta i hemijski agresivnih...

Rezervoar komprimovanog vazduha

Rezervoar komprimovanog vazduha

Horizontalni rezervoar komprimovanog vazduha ima zadatak da akumulira veću količinu vazduha i obezbeđuje ravnomeran dotok vazduha do potrošača...

Napojni rezervoar i termicki odvajači gasova

Napojni rezervoar i termicki odvajači gasova

Napojni rezervoar je horizontalna cilindrična posuda izrađena od čeličnog lima sa plitkim dancima. Napojni rezervoar u okviru termičke pripreme vode...

Dnevni rezervoari raznih fluida i dogrejači mazuta

Dnevni rezervoari raznih fluida i dogrejači mazuta

Izmenjivač toplote je vertikalne ili horizontalne, cilindrične konstrukcije, zatvoren plitkim dancima. Omotač se sastoji od cilindra koji je na krajevima...

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com