Rezervoari

Rezervoari

Dnevni rezervoari raznih fluida i dogrejači mazuta

Dnevni rezervoari raznih fluida i dogrejači mazuta

Dnevni rezervoari raznih fluida i dogrejači mazuta

Dnevni rezervoar mazuta je horizontalna, cilindrična posuda, koja se izrađuje od čeličnog lima. Rezervoar je antikoroziono zaštićen.

U rezervoar se ugrađuje kombinovani protočni grejač. Dnevni rezervoar mazuta se upotrebljava za skladištenje dnevne količine mazuta ili drugog teškog tečnog goriva u kotlarnici.

Dogrejač teškog ložnog ulja (mazuta) osim cevnih zmija za zagrejavanje parom ili vrelom vodom ima ugrađene i elektro grejače za zagrejavanje teškog ložnog ulja. Dogrejač teškog ložnog ulja omogućava efikasno zagrevanje temperature 50-95 °C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com