Ostalo

Ostalo

Čelični dimnjak

Čelični dimnjak

Konstrukcija dimnjaka je izvedena sa jednim plaštom ili dva plašta, od čeličnog lima. Dimnjak je kompletiran sa prirubnicom koja se veže sa prirubnicom na dimnjaku...

Ventilator dimnih gasova

Ventilator dimnih gasova

Da bi se u kotlu omogućilo kontinualno odvijanje procesa sagorevanja, potrebno je, pored dovođenja goriva, u ložište dovoditi i vazduh, a iz kotla odvodit...

Ekonomajzer sa orebrenim i glatkim cevima

Ekonomajzer sa orebrenim i glatkim cevima

U cilju postizanja sto ekonomičnijeg poslovanja neophodno je redukovati sve nepotrebne troškove. Najveća ušteda se postiže smanjenjem gubitaka u izlaznim...

Multiciklon

Multiciklon

Ciklonsko odvajanje ili ciklonska separacija je najširi suvi postupak za otprašivanje (uklanjanje) krutih čestica iz suspenzije. Efikasnost prečišćavanja za čestice...

Vrećasti filter

Vrećasti filter

Vrećasti filter pripada klasi odvajača koji se danas najviše upotrebljava za izdvajanje prašine u svim vrstama tehnoloških procesa: rudarske, metalurške, cementne...

Ekspander kondenzata

Ekspander kondenzata

Ekspander je vertikalna cilindrična posuda izrađena od čeličnog lima, sa plitkim gornjim i donjim dancem. Uloga ekspandera kondenzata je da se u njemu obavi...

Hladnjaci

Hladnjaci

Hladnjaci se upotrebljavaju za kontrolu uzoraka kotlovske vode, vode kondenzata i meke vode iz omekšivača. Izrađuje se od različitog materijala. Izrađen je iz posude...

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com