Ostalo

Ostalo

Ekspander kondenzata

Ekspander kondenzata

Ekspander kondenzata

Ekspander je vertikalna cilindrična posuda izrađena od čeličnog lima, sa plitkim gornjim i donjim dancem. Uloga ekspandera kondenzata je da se u njemu obavi ekspanzija kotlovske vode koja se kontinualno dovodi iz kotla, sa višim pritiskom.

Sniženje pritiska na izlazu iz ekspandera kreće se uglavnom do nivoa koji vlada u termičkom odvajaču. Stepen iskorišćenja dela pare nastale ekspanzijom zavisi od veličine postrojenja i usvojenog procenta vode, koja se odsoljava iz kotla. Na ulazu odmuljne vode u sud, predviđa se ugradnja merne blende - prigušnice koju određuje projektant.

Osiguranje suda je preko ventila sigurnosti, za slučaj da u sudu vlada pritisak iznad 0,5 bar, odnosno otvorena veza sa atmosferom. Odmuljna voda iz ekspandera odvodi se u betonsku jamu za hladjenje.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com