Posude pod pritiskom

Posude pod pritiskom

Zatvoreni ekspanzioni sudovi

Zatvoreni ekspanzioni sudovi

Zatvoreni ekspanizioni sudovi su posude pod pritiskom izgrađeni od konstruktivnog čelika sa plaštom i dva toresferična danca. Sud ima potrebne priključke...

Razdelnici i sabirnici pare i vode

Razdelnici i sabirnici pare i vode

Razdelnici imaju primenu u toplotnim postanicama za raspodelu radnog medijuma prema potrošačima. Sabirnici imaju obrnutu funkciju razdelnika tj. prikupljanje...

Hidroforski sudovi

Hidroforski sudovi

Hidroforski membranski sudovi su određeni za primenu kao pritisne posude i posude za izjednačavanje pritiska kod snabdevanja vodom i uređaja za podizanje...

Izmenjivač toplote

Izmenjivač toplote

Izmenjivač toplote je vertikalne ili horizontalne, cilindrične konstrukcije, zatvoren plitkim dancima. Omotač se sastoji od cilindra koji je na krajevima...

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com