Posude pod pritiskom

Posude pod pritiskom

Izmenjivač toplote

Izmenjivač toplote

Izmenjivač toplote

Izmenjivač toplote je vertikalne ili horizontalne, cilindrične konstrukcije, zatvoren plitkim dancima. Omotač se sastoji od cilindra koji je na krajevima zatvoren cevnim pločama u koje se preduvaljuju i zavaruju čelične bešavne cevi.

Grejni fluid je zasićena vodena para koja struji oko ili unutar cevi, kondenzuje se i na taj način zagreva vodu koja struji kroz ili oko cevi. Strujanje fluida je suprotnosmerno sa jednim prolazom za oba fluida. U omotač suda su postavljene poprečne pregrade za usmeravanje struje fluida poprečno na cevni snop i na taj način povećavaju brzinu strujanja pare i poboljšavaju proces razmene toplote. Cilindrični omotač i plitka danca su izrađena od čeličnih limova.

Sud sa priključcima je spolja zaštićen od korozije odgovarajućim antikorozivnim premazom. Pregled konstrukcije i proba vodenim pritiskom vrše se u prisustvu Imenovanog tela posle čega se izdaje uverenje koje se prilaže tehničoj dokumentaciji.

Upotrebljava se za: grejanje toplom vodom; pripremu tople vode; kondenzovanje pare; hlađenje i zagrejavanje tečnosti, vazduha i gasova.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com