Posude pod pritiskom

Posude pod pritiskom

Razdelnici i sabirnici pare i vode

Razdelnici i sabirnici pare i vode

Razdelnici i sabirnici pare i vode

Razdelnici imaju primenu u toplotnim postanicama za raspodelu radnog medijuma prema potrošačima. Sabirnici imaju obrnutu funkciju razdelnika tj. prikupljanje povratnog medijuma od potrošača prema podstanici.

Razdelnike i sabirnike radimo za:

- Predgradnu paru

- Zasićenu paru

- Vrelu vodu

- Toplu vodu

- Komprimovani vazduh

- Komrimovane gasove

Razdelnike i sabirnike izgrađujemo od čeličnih bešavnih cevi i čeličnih limova. Na razdelnicima i sabirnicima su ugrađeni otvori za reviziju, priključci za manometar, termometar i pražnjenje. Spoljne površine su antikorozivno zaštićene.

Uz posudu isporučujemo dva primerka tehničke dokumentacije sa uverenjem izdatim od strane Imenovanog tela.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com