Posude pod pritiskom

Posude pod pritiskom

Zatvoreni ekspanzioni sudovi

Zatvoreni ekspanzioni sudovi

Zatvoreni ekspanzioni sudovi

Zatvoreni ekspanizioni sudovi su posude pod pritiskom izgrađeni od konstruktivnog čelika sa plaštom i dva toresferična danca. Sud ima potrebne priključke za:

- vezu sa grejnom mrežom

- gas pod pritiskom (vazduh ili N2)

- ozračivanje

- pražnjenje

- termometar

- manometar

- vodokaznu armaturu (revizioni otvor)

Spajanje je izvršeno zavarivanjem. Na zahtev kupca na sud se montira fina armatura: manometar, vodokazno staklo i termometar. Sud sa priključcima je spolja zaštićen od korozije odgovarajućim antikorozivnim premazom.

Pregled konstrukcije i proba vodenim pritiskom vrše se u prisustvu Imenovanog tela posle čega se izdaje uverenje koje se prilaže tehničkoj dokumentaciji.

Upotrebljava se za kontrolu uzoraka kotlovske vode, vode kondenzata i meke vode iz omekšivača.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com