Posude pod pritiskom

Posude pod pritiskom

Hidroforski sudovi

Hidroforski sudovi

Hidroforski sudovi

Hidroforski membranski sudovi su određeni za primenu kao pritisne posude i posude za izjednačavanje pritiska kod snabdevanja vodom i uređaja za podizanje pritiska za hladnu pitku i potrošnu vodu. Za prihvat vode služi fleksibilna membrana. Ona odvaja hermetički vazduh i vodu i proizvod je urađen u skladu sa propisima.

Pošto voda u sudu ne dolazi u kontakt sa čelikom isključena je svaka mogućnost korozije. Pored napred istaknutog sud je zaštićen EPOKSI sistemom koji se primenjuje u prehrambenoj industriji.

Sud je izrađen od atestiranih materijala u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom u nadzoru je Imenovanog tela.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com