Ostalo

Ostalo

Vrećasti filter

Vrećasti filter

Vrećasti filter

Vrećasti filter pripada klasi odvajača koji se danas najviše upotrebljava za izdvajanje prašine u svim vrstama tehnoloških procesa: rudarske, metalurške, cementne, farmaceutske, drvne, papirne, azbestne industrije, kao i u termoenergetskim postrojenjima i dr.

Koristi se kada je neophodna visoka efikasnost prečišćavanja, zbog odstranjivanja čestica čija veličina ide od submikronskih, pa do nekoliko stotina mikrona u prečniku, sa efikasnošću od 99,99%.

Uobičajeni opseg temperatura pri kojima se vrećasti filter koristi je do 260°C, i za uobičajene vrednosti pada pritiska 1200 ÷ 5000 P.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com