Ostalo

Ostalo

Ventilator dimnih gasova

Ventilator dimnih gasova

Ventilator dimnih gasova

Da bi se u kotlu omogućilo kontinualno odvijanje procesa sagorevanja, potrebno je, pored dovođenja goriva, u ložište dovoditi i vazduh, a iz kotla odvoditi dimne gasove. Dovođenje vazduha i odvođenje produkata sagorevanja ostvaruje se promajom koja može da bude prirodna i prinudna.

Povećanje ekonomičnosti kotlova prouzrokovalo je primenu zagrejača vazduha, a time i sniženje temperature izlaznih dimnih gasova, čime je smanjena razlika gustine okolnog vazduha i dimnih gasova.

Kod uravnotežene promaje, za savlađivanje otpora u vazdušnom traktu koristi se ventilator za vazduh, a za savlađivanje otpora u gasnom traktu ventilator za dimne gasove.

Tipo Kotlogradnja vrši proizvodnju i reparaciju ventilatora svežeg vazduha (primarnog i sekundarnog) i dimnih gasova, kao i transportnih ventilatora. Upotreba za termoelektrane, toplane, industrijske kotlarnice i sisteme za pneumatski transport i otprašivanje.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com