Ostalo

Ostalo

Multiciklon

Multiciklon

Multiciklon

Ciklonsko odvajanje ili ciklonska separacija je najširi suvi postupak za otprašivanje (uklanjanje) krutih čestica iz suspenzije. Efikasnost prečišćavanja za čestice 5-10 μm je 90% dok za voćne čestice dostiže stepen odvajanja 99%.

Multiciklon je sastavljen od većeg broja manjih ciklonskih odvajača. Ciklonski odvajači su paralelno postavljeni na nosećoj ploči u gornjoj izlaznoj komori multiciklona.

Imaju široku primenu u mnogim industrijskim procesima:

- U termoenergetskim postrojenjima

- Pri preradi uglja

- Pri proizvodnji cementa

- Pri proizvodnji prerade kreča

- Pri proizvodnji prerade kamena

- U hemijskoj industriji

- U metalurgiji

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com