Rezervoari

Rezervoari

Rezervoar za goriva

Rezervoar za lako tečno gorivo

Rezervoar za lako tečno gorivo

Rezervoar se koristi za skladištenje tečnog goriva, raznih mineralnih tečnosti i drugih tečnosti sa sličnim osobinama, sem mazuta i hemijski agresivnih tečnosti.

Horizontalni rezervoar je cilindričnog oblika koji se sastoji od plašta i dva plitka danca. Rezervoar se izrađuje od čeličnog lima. Antikoroziono zaštićen, miniziran, a sa spoljašnje strane rezervoara je postavljena hidroizolacija.

Pored navedenih priključaka, rezervoar ima otvor za ulaz i usisnu korpu

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com