Rezervoari

Rezervoari

Napojni rezervoar i termički odvajači gasova

Napojni rezervoar

Napojni rezervoar

Napojni rezervoar je horizontalna cilindrična posuda izrađena od čeličnog lima sa plitkim dancima. Napojni rezervoar u okviru termičke pripreme vode ima ulogu da izvrši nadoknađivanje toplotnih gubitaka, tj. održi temperaturu napojne vode u granicama 130-195 °C, a što se postiže direktnim upuštanjem pare 3-5 bar kroz potopljeni cevni zagrejač, ugrađen u unutrašnjost suda. Izbor napojnog rezervoara se prilagođava uslovima postrojenja, koja su u skladu sa pogonskim zahtevima.

Osiguranje suda se predviđa prema uslovima rada postrojenja, primenom sigurnosne cevi za pritiske do 0,5 bar i t = 105 °C, odnosno sigurnosnim vakum ventilom pri režimu rada do 3 bar i t = 130 °C.

Termički odvajač je vertikalni cilindrični sud izrađen od čeličnog lima sa plitkim gornjim dancem i konusnim delom sa donje strane na kome je izvedena prirubnička veza radi povezivanja sa napojnim rezervoarom. U unutrašnjosti suda postavljene su perforirane kaskade od limenih ploča kroz koje prolazi voda. Sud je snabdeven potrebnim priključcima za ugradnju prateće armature i pribora.

Princip rada termičkog odvajača zasniva se na odstranjivanju gasova O2 i CO2 kod temperature 105-110 °C, direktnim uvođenjem pare niskog-srednjeg pritiska u donji deo suda, uz istovremeno dovođenje omekšane vode kondenzata sa gornje strane.

Efikasno izdvajanje O2 je uslovljeno dobrim rasprašivačem vode uz konstantno održavanje pritiska i temperature, pri stalnom odvođenju O2 sa izrađenom parom u atmosferu. Temperatura vode - kondenzata na ulazu u termički odvajač je 80 °C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com