Rezervoari

Rezervoari

Rezervoar komprimovanog vazduha

Rezervoar komprimovanog vazduha

Rezervoar komprimovanog vazduha

Horizontalni rezervoar komprimovanog vazduha ima zadatak da akumulira veću količinu vazduha i obezbeđuje ravnomeran dotok vazduha do potrošača.

Takođe se koristi kao posuda za hlađenje vazduha, odvajanje kondenzata i za smanjenje pneumatskih udara.

Ako je kapacitet kompresora veći od potrošnje, regulator preko impulsnog voda isključuje kompresor za određeni vremenski period, u toku kojeg rezervoar snabdeva potrošače sa akumuliranom količinom komprimovanog vazduha, čime se smanjuje broj uključivanja kompresora, a time i potrošnja energije.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com