Rezervoari

Rezervoari

Rezervoari za kondenzat

Rezervoari za kondenzat

Rezervoari za kondenzat

Rezervoar kondenzata je horizontalni cilindrični sud, izrađen od čeličnog lima sa plitkim dancima, rezervoar je snabdeven revizionim otvorom za kontrolu unutrašnjosti.

Na rezervoaru su i ostali neophodni priključci za ugradnju armature, regulatora nivoa i drugih elemenata, koji obezbeđuju pravilno funkcionisanje. Sud se oslanja na čelične stope (fiksna i pokretna).

Rezervoar kondenzata ima zadatak da omogući prikupljanje svih kondenzata od potrošača kod kojih je kondenzat čist i upotrebljiv za dalji ciklus. U rezervoar se istovremeno dovodi i omekšana voda kojom se nadoknađuju gubici u postrojenju.

Dopuna omekšane vode predviđena je preko regulatora i magnetnog ventila i vrši se automatski u odnosu na nivo.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com