priprema vode

priprema vode

Bojler tople vode

Bojler tople vode

Bojler tople vode

Bojleri tople vode (akumulatori) namenjeni su za centralnu pripremu tople vode u hotelima, stambenim zgradama, bolnicama, industriji i dr. Daju velike količine tople vode istovremeno na više izlivnih mesta sa željenom temperaturom.

Bojleri se izvode danas isključivo kao zatvoreno postrojenje, neposredno povezano sa vodom pitke vode. Zavisno od načina zagrevanja vode mogu biti: po sistemu akumulacije (što je ovde slučaj), po sisitemu proticanja i kombinovanja postrojenja.

Postrojenja potrošne vode po sistemu akumulacije mogu biti: bojler sa ugrađenim grejnim telom i rezervoarom postavljenim odvojeno od grejnog tela. Zagrevanje vode vrši se sa toplom - vrelom vodom, parom, termo-uljem ili električnom energijom. Ugrađene grejne površine proračunate su za zagrevanje hladne vode od +10°C do 60°C toplom vodom t′= 90/70°C, vodenom parom p ′ = 0,5 bar (t′ = 112°C) ili termo-uljem do 300°C.

Za fluide drugih parametra i vremenskog perioda zagrevanja izbor grejnog tela vrši se na poseban zahtev. Voda u bojleru sa greje do 60°C ( a može I do 90°C) i karbonatne tvrdoće 10°dH, u tom slučaju nema znatnog stvaranja kamenca.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com