VKT-E kotao

VKT-E kotao

VKT-E kotao

Kotao VKT-E je vrelovodni kotao namenjen za proizvodnju vrele vode sa režimom rada 150/120 °C i radnim pritiskom do 13 bar, za daljinsko grejanje naselja i velikih industrijskih pogona, pri čemu se mogu koristiti i za zadovoljenje ostalih tehnoloških potreba.

Konstruisani su za sagorevanje tečnih i/ili gasovitih goriva donje toplotne moci 41000 kJ/kg odnosno 35000 kJ/m3.

Za punjenje i dopunjavanje kotlova i instalacije u toku rada koristi se voda iz gradskog vodovoda ili drugih izvora, hemijski pripremljena u uređaju za hemijsku pripremu vode, kako je predviđeno prema SRPS EN 12953-10.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com