TPR kotao

TPR kotao

TPR kotao

TPR je parni kotao za proizvodnju suvo zasićene pare, predviđene za korišćenje u tehnološke svrhe kod manjih i srednjih industrijskih pogona. Kotao je konstruisan za sagorevanje čvrstog goriva-uglja donje toplotne moći od 16000 kJ/kg granulacije orah-kocka na ravnoj nepokretnoj livenoj rešetki.

Serija kotlova TPR data je u pet veličina čime se pokriva područje produkcije pare od 0,65 - 3,0 t/h, pritiska od 6 - 13 bar.

Za punjenje kotla i njegovo napajanje tokom rada koristi se voda iz gradskog vodovoda ili iz drugih izvora, hemijski pripremljena u uređaju za omekšavanje, kako je to predviđeno po SRPS EN 12953-10. Temperatura napojne vode je 105 °C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com