RTPKT kotao na biomasu

RTPKT kotao na biomasu

RTPKT kotao na biomasu

Parni kotao tipa RTPKT je plamenodimno-cevni kotao sa tri promaje dimnih gasova, cevnim predložištem koje se postavlja na zidano ložište u kome je ugrađena kosa mehanizovana rešetka sa livenim rosnicama.

Predložište kotla je membranske konstrukcije izrađeno od čeličnih cevi. Na predložište kotla nastavlja se ravna plamena cev sa potopljenom plivajućom skretnom komorom. Predložište, plamena cev i plivajuća komora su prva promaja dimnih gasova. Drugu i treću promaju čine dimne cevi.

Gorivo se na rešetku dovodi sa prednje strane predložošta, a način na koji će se dovoditi naknadno će se rešiti u dogovoru sa korisnikom, odnosno Investitorom. Produkti sagorevanja nastali u ložištu, jedan deo toplote predaju cevnom predložištu i spojnim kanalom se odvode u ravnu plamenu cev. Nakon prolaska kroz plamenu cev dimni gasovi dospevaju u skretnu komoru gde skreću i ulaze u dimne cevi druge promaje. Sakupljanje dimnih gasova iz druge promaje se vrši u prednjoj skretnoj komori i odatle gasovi ulaze u dimne cevi treće promaje.

U zadnjoj komori se vrši sakupljanje ohlađenih dimnih gasova koji se dimnim kanalom, pomoću ventilatora dimnih gasova, odvode do prečistača dimnih gasova (multiciklona i vrećastog filtera), dimnjaka i u atmosferu.

U ložištu kotla RTPKT vlada podpritisak, a potrebnu promaju za savlađivanje otpora sa dimne strane obezbeđuje ventilator dimnih gasova. Vazduh za sagorevanje se dovodi ventilatorom svežeg vazduha. Jedna količina vazduha se dovodi pod rešetku, a ostatak vazduha se uvodi u ložište iznad rešetke. Napor ventilatora svežeg vazduha je dovoljan za savlađivanje otpora strujanju vazduhu kroz rešetku i sloj goriva.

Kotao je opremljen sa finom armaturom i regulacionom opremom. Posluživanje fine armature je preko galerije kotla.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com