PKT-S kotao

PKT-S kotao

PKT-S kotao

PKT-S je parni blok kotao namenjen za proizvodnju suvo zasićene pare za tehnološke potrošače gde se para neposredno koristi; konstruisan za sagorevanje tečnog i/ili gasovitog goriva, donje toplotne moći 41000 kJ/kg, odnosno 35000 kJ/m3.

Serija kotlova PKT-S je data u deset veličina time se pokriva produkcija pare od 1,0 t/h do16,0 t/h, pritiska do 13 bar. Na zahtev investitora kotlovi serije PKT-S mogu se izraditi do pritiska od 25 bar. U tabelama su dati podaci za sagorevanje tečnog goriva kod najviše dozvoljenog radnog pritiska od 13 bar.

Za punjenje kotlova i njihovo napajanje u toku rada koristi se voda iz gradskog vodovoda ili drugih izvora, hemijski pripremljena u uređaju za hemijsku pripremu vode, kako je to predvideno po SRPS EN 12953-10. Temperatura napojne vode 105 °C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com