PKT-E kotao

PKT-E kotao

PKT-E kotao

PKT-E je parni blok kotao namenjen za proizvodnju suvo zasićene pare za tehnološke potrošače gde se para neposredno koristi; konstruisan za sagorevanje tečnog i/ili gasovitog goriva, donje toplotne moći 41000 kJ/kg, odnosno 35000 kJ/m3.

Serija kotlova PKT-E je data u deset veličina čime se pokriva produkcija pare od 8 t/h do 28 t/h, pritiska do 13 bar. Na zahtev investitora kotlovi serije PKT-E mogu se izraditi do pritiska od 25 bar.

Za punjenje kotlova i njihovo napajanje u toku rada koristi se voda iz gradskog vodovoda ili drugih izvora, hemijski pripremljena u uređaju za hemijsku pripremu vode, kako je to predviđeno po SRPS EN 12953-10. Temperatura napojne vode je 105°C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com