PKT kotao

PKT kotao

PKT kotao

PKT je parni blok kotao sa tri promaje namenjen za manje tehnološke potrošače gde se neposredno koristi suvo zasićena para; u kombinaciji sa određenim sistemom izmenjivača može se koristiti za centralno grejanje srednjih i većih poslovnih i stambenih prostorija; konstruisan za sagorevanje tečnog i/ili gasovitog goriva, donje toplotne moći 41000 kJ/kg, odnosno 35000 kJ/m3.

Pet veličina ovih kotlova pokrivaju područje od 0,8 t/h do 4,0 t/h pare, pritiska od 0,5 bar.

Za punjenje kotla i njegovo napajanje u toku rada koristi se voda iz gradskog vodovoda ili drugih izvora, hemijski pripremljena u uređaju za omekšavanje, kako je to predvideno po SRPS EN 12953-10. Temperatura napojne vode je 80 °C.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com