PK-B kotao na biomasu

PK-B kotao na biomasu

PK-B kotao na biomasu

Parni kotao PK-B je samostojeći sa poprečno postavljenim bubnjem, prirodnom cirkulacijom, ozračenim ložištem, pokretnom kosom rešetkom, horizontalnim i vertikalnim kanalima dimnih gasova. Zagrevne površine kotla, osim ložišnih ekrana, sačinjavaju i površine zagrejača vode (ekonomajzera) i predisparivača, kao i paketa zagrejača vazduha.

Kotao služi za proizvodnju zasićene pare, za razne tehnološke potrebe, a predviđen je prostor i konstruktivne karakteristike kotla za eventualnu ugradnju pregrejača pare. U procesu rada kotla (proces proizvodnje pare) nema dinamičkih opterećenja. Gorivo – drvni otpad se doprema do seckalice, a onda preko pokretnog poda, transportera, prihvatnog bunkera i hidrauličnog dozatora dolazi do ulaza u ložište - na kosu pokretnu rešetku.

Kosa pokretna rešetka sa hidrauličnim pogonom je zonski podeljena, kako za dovod vazduha, tako i za pokretanje, gde (počinje) ulazi u proces sagorevanja. Osnovno gorivo je drvni otpad, a mogu se koristiti i druge biomase.

Produkti sagorevanja nastali u ložištu odvode se kroz cevnu zavesu u vertikalni konvektivni kanal. Po izlasku iz konvektivnog kanala, produkti sagorevanja dospevaju u drugi vertikalni kanal u kome su smeštena dva paketa predisparivača, zatim kroz cevnu zavesu ulaze u treći kanal u kome se nalazi zagrejač vode i zagrejač vazduha. Tako ohlađeni dimni gasovi koji izlaze iz zagrejača vazduha, odvode se čeličnim dimnim kanalom do prečistača dimnih gasova-multiciklona, vrećastog filtera, ventilatora dimnih gasova i kroz dimnjak u atmosferu.

U ložištu kotla PK-B vlada podpritisak, a potrebnu promaju za savlađivanje otpora sa dimne strane obezbeđuje ventilator dimnih gasova. Broj obrtaja ventilatora dimnih gasova u zavisnosti od potrebnog podpritiska na izlazu iz ložišta reguliše se pomoću frekventnog regulatora.

Vazduh za sagorevanje se dovodi primarnim i sekundarnim ventilatorom. Primarni vazduh se dovodi pod rešetku u četiri zone. Sekundarni vazduh se ubacuje u ložišni prostor iznad rešetke (mešanjem zagrejanog i hladnog vazduha). Pomoću ventilatora za sekundarni vazduh održava se proces sagorevanja u ložištu. Broj obrtaja ovog ventilatora takođe se reguliše pomoću frekventnog regulatora.

Ventilator za recirkulaciju dimnih gasova služi da recirkuliše dimne gasove. Kotao je opremljen sa finom i grubom armaturom i regulacionom opremom.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com