priprema vode

priprema vode

Akumulator tople vode

Akumulator tople vode

Akumulator tople vode

Akumulator toplote predstavlja akumulacionu posudu u kojoj se vrši akumulacija toplotne energije određene temperature sa bilo kog izvora energije. Temperaturni nivo akumulatora, u procesu akumulacije, zavisi od mogućnosti izvora energije i potrebe potrošača koji je povezan sa sistemom izvora i akumulatora.

Sklop izvora toplote, akumulatora i potrošača može raditi tako da:

- istovremeno akumulira višak toplotne energije izvora i prosleđuje potrebnu količinu toplotne energije potrošačima (snaga izvora viša od potrebe potrošača)

- istovremeno troši toplotnu energiju izvora i akumuliranu toplotnu energiju (snaga izvora niža od potrebe potrošača)

- posebno radi u spoju izvor toplotne energije i akumulator toplotne energije (samostalna akumulacija)

- posebno radi u spoju akumulator toplotne energije i potrošač toplotne energije (samostalna potrošnja toplotne energije iz napunjene akumulacije)

Akumulator toplote se koristi u svim toplovodnim instalacijama gde je:

- nesihronizovano vreme rada izvora i vreme rada potrošača,

- neravnomerna potrošnja u odnosu na snagu izvora,

- neravnomerna snaga izvora u odnosu na potrošnju,

- velika razlika nominalne snage izvora u odnosu na potrebe potrošnje,

- i drugim slučajevima.

Kontaktirajte Nas

Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja

Adresa

Grge Andrijanovića 27

11210 Beograd Srbija

Telefon

+381 11 2711 096

+381 11 2712 663

Email

office@tipokotlogradnja.com