office@tipokotlogradnja.com

+381 11 2711 096 * +381 11 2711 863 * +381 11 2712 663

July 21, 2015

  • Tropromajni blok kotlovi tipa TKT sa plivajućom komorom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 0,35 do 3,0  MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
  • Tropromajni blok kotlovi tipa TVN sa plivajućom komorom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 3,5 do 15 MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
  • Tropromajni  blok kotlovi tipa MAG R  sa ravnom  nepokretnom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,2 do 1 MW, radnog pritiska do 3 bar. Gorivo: ugalj
  • Tropromajni  blok kotlovi tipa MAG M  sa pokretnom mehaničkom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,9 do 1,75 MW, radnog pritisaka do 3 bar. Gorivo: ugalj
  • Tropromajni  blok kotlovi tipa TVP  sa kosom mehaničkom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,3 do 2,5 MW, radnog pritisaka do 6 bar. Gorivo: biomasa,  piljevina, drvni otpaci, sojina slama.
  • Električni kotlovi tipa VAT T namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 0,2 do 1 MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: el.energija 3x380V.

Comments are closed.