office@tipokotlogradnja.com

+381 11 2711 096 * +381 11 2711 863 * +381 11 2712 663

PARNI KOTLOVIa1a3137f-ba32-4392-b69c-ce33d55d1912

Parne kotlove proizvodimo na sve vrste goriva (čvrsto, tečno, gasovito) produkcije  pare  od   50 kg/h  do 63 t/h radnih pritisaka od 0,5 bar do 74 bar. 

 • Tropromajni blok kotlovi tipa PKT  S  sa plivajućom komorom namenjeni su za produkciju pare od 500 kg/h do 20 t/h radnih pritisaka 0,5 – 13 bar (25 bar). Gorivo: tečno, gasovito.
 •  Tropromajni blok kotlovi tipa PKT E sa ekranskom  komorom namenjeni su za produkciju pare od 8 t/h do 35 t/h, radnih pritisaka 6 – 13 bar (na zahtev do 25 bar) suvozasićene pare ili pregrejane pare do 350oC. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Tropromajni blok kotlovi tipa TPR  sa ravnom  nepokretnom rešetkom namenjeni su za produkciju pare od 0,65 do 3 t/h, radnih pritisaka 6 do 13 bar. Gorivo: ugalj
 • Tropromajni blok kotlovi tipa  MAG MP sa ekranskom komorom i pokretnom mehaničkom rešetkom produkcije 1,0 do 3,0 t/h radnog pritiska 0,5 bar. Gorivo: ugalj
 • Tropromajni  blok kotlovi tipa MAG RP  sa ravnom nepokretnom rešetkom produkcije pare od 100  do 1.000 kg/h, radnog pritiska 0,5 bar. Gorivo: ugalj
 • Cevni kotlovi  tipa TPD proizvode se sa dva bubnja od kojih je donji vodeni a gornji parni. Ložište je urađeno od membranskih zidova nepropusnih za dimne gasove. Produkcija pare kotlova tipa TPD kreće se od 18 do 63 t/h, radnih pritisaka 10 do 74 bar. Gorivo: tečno, gasovito.

 

VRELOVODNI KOTLOVI

 • Tropromajni blok kotlovi tipa VKT S sa plivajućom komorom namenjeni su za proizvodnju vrele vode snage 0,5 do 10,5 MW, radnog pritiska do 13 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 •  Tropromajni blok kotlovi tipa VKT E sa ekranskom komorom namenjeni su za proizvodnju vrele vode snage 12 do 20 MW, radnog pritiska do 13 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Tropromajni blok kotlovi tipa TVM namenjeni su za proizvodnju vrele vode snage 1 do 15 MW, radnog pritiska do 13 bar. Gorivo: tečno, gasovito
 • Cevni kotlovi  tipa TMV su  vertikalni membranski kotlovi namenjeni za proizvodnju vrele vode snage 20 do 60 MW, radnog pritiska do 25 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Cevni kotlovi  tipa TME su  horizontalni membranski kotlovi namenjeni za proizvodnju vrele vode snage 2 do 20 MW, radnog pritiska do 25 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Cevni kotlovi  tipa TMH su  horizontalni membranski kotlovi namenjeni za proizvodnju vrele vode snage 20 do 60 MW, radnog pritiska do 25 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Električni kotlovi tipa VAT V namenjeni su za proizvodnju vrele vode snage 0,2 do 1 MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: el.energija 3x380V.

TOPLOVODNI KOTLOVI

 • Tropromajni blok kotlovi tipa TKT sa plivajućom komorom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 0,35 do 3,0  MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Tropromajni blok kotlovi tipa TVN sa plivajućom komorom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 3,5 do 15 MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: tečno, gasovito.
 • Tropromajni  blok kotlovi tipa MAG R  sa ravnom  nepokretnom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,2 do 1 MW, radnog pritiska do 3 bar. Gorivo: ugalj
 • Tropromajni  blok kotlovi tipa MAG M  sa pokretnom mehaničkom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,9 do 1,75 MW, radnog pritisaka do 3 bar. Gorivo: ugalj
 • Tropromajni  blok kotlovi tipa TVP  sa kosom mehaničkom rešetkom namenjeni su za proizvodnju tople vode snage od 0,3 do 2,5 MW, radnog pritisaka do 6 bar. Gorivo: biomasa,  piljevina, drvni otpaci, sojina slama.
 • Električni kotlovi tipa VAT T namenjeni su za proizvodnju tople vode snage 0,2 do 1 MW, radnog pritiska do 6 bar. Gorivo: el.energija 3x380V.

 

TERMOULJNI KOTLOVI

 • Tropromajni kotlovi tipa FAST-U namenjeni su za zagrevanje termalnog ulja za tehnološke potrošače. Proizvodi se u seriji od  0,27 do 900 kW, radnog pritiska do 6 bar i  tmax=250oC. Gorivo: tečno, gasovito
 • Električni kotlovi tipa VAT-U namenjeni su za zagrevanje termalnog ulja za tehnološke potrošače. Proizvode se u seriji 0,3 do 1 MW, radnog pritiska do 6 bar i tmax=250oC. Gorivo: el.energija 3x380V.

 

UTILIZATORI

Za sve kotlove koji kao gorivo koriste zemni gas moguća je ugradnja izmenjivača – utilizatora koji bi ohladio dimne gasove do temperature tačke rose čime se postiže visok stepen iskorišćenja toplote i smanjenje gubitaka u struji dimnih gasova ispod 5%.

Izrađuju se od spiralno orebrenih cevi, sa čeličnim rebrima koja su kontinualno zavarena za cev. Na zahtev kupca mogu se sa spoljne strane toplo cinkovati.

Odlikuju se velikom grejnom površinom prema prostoru koji zauzimaju.

Proizvode se kao grejna površina u sklopu kotla, ili kao zasebna konstrukcija.

Utilizatore radimo za kotlove snage od 0,5 do 116 MW.

Comments are closed.